16-04-11

TWEEDE SPONSORTOCHT VIVIR & AMOR

 

Lopen voor Guatemala

 

2011-04-16.jpg

 

 

 

Snelwandelaar Bernard Cools uit Langemark deed het vorig jaar al , 100 kilometer af leggen in een tijdspanne van 12 uur ten voordele van het project Vivir & Amor.

Met de eerste sponsortocht in 2010 werd 2.848 euro ingezameld en aan de clinica geschonken.

Miet Cools zijn dochter en haar vriend Wouter Verstraete uit Geluveld,die vol passie het allemaal coordineren in Pojom Guatemala,het gezondheids-en educatief project Vivir en Amor. De doelen zijn een gezondheidspost organiseren,opleiding voor verpleegkundigen en bijscholing bieden aan de gezondheidswerkers en de voedvrouwen ter plaatse,familieplanning,pré-en postnatale consultaties,voorlichting over de hygiene,voeding en bestrijding van veel voorkomende ziekten,hulp bieden en begeleiding van de traditionele voedvrouwen bij bevallingen,algemene consultaties en continue permanentie verzekeren in geval van spoedgevallen,opvolging en hulp bieden aan ondervoede kinderen,dagelijkse consultaties in de clinica van Yalanhuitz en Pojom,bij gelegenheid consultaties van dokterspecialisten zoals tandarts,pediater,oogarts, gynaecoloog en buitenlandse dokters,ondersteuning van de school en organiseren van jeugdwerk. Dus een hele hap en kunnen Miet en Wouter een goed steuntje gebruiken voor hun doelen in het project.

De 100 kilometer sponsortocht gaat van start op Woensdag 25 Mei en gaat Bernard Cools er om 7 uur aan beginnen met Titel ' Lopen voor Guatemala ' in het kader van de 27ste Dwars door de Zilten in Roeselare. Hij zal de 100 kilometer afleggen op de omloop van de wedstrijd,na iedere ronde van 3,5 kilometer plaats hij zijn handtekening op het controleblad zodat op elk moment van de dag duidelijk is hoe hij er voorstaat met zijn opdracht.

Voor iedere afgelegde kilometer storten jullie 0,10 euro,dus minstens 10 euro voor de volledige 100 kilometer tocht.

HET SPONSORBEDRAG WORDT TEN LAATSTE TEGEN 20 MEI GESTORT OP DE REKENING VAN WOUTER & MIET.

 

HET REKENINGNUMMER IS 748-0264656-46 MET VERMELDING 100 KM SPONSORTOCHT VOOR VIVIR & AMOR.

 

Pictures195.jpg

 http://www.vivirenamor.be/home.aspx

Pictures196.jpg

 

De commentaren zijn gesloten.